Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Prace społecznie użyteczne 2018 - Nabór uczestników

18.01.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ogłasza nabór uczestników do realizacji prac społecznie użytecznych w 2018 r.

Prace Społecznie Użyteczne realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zarządem Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, w okresie od 12.02.2018r.  do 14.12.2018r.


czytaj dalej...

Ogłoszenie o naborze kandydatów

16.01.2018

Na podstawie art. 11 -13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 902. ze zm.  )

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


czytaj dalej...

Dyżury Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

16.01.2018

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbywa się

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
przy ul. Muzealnej 5 w godz. od 15,00 do 16,00 pokój nr. 1
tel. 913873132

 w każdą środę od godz. 15.30 do 16.30

      Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób    a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie.
     Zapraszamy wszystkie osoby, które doznają przemocy bądź pozostają jej świadkami.


czytaj dalej...

Dyżury Przewodniczącego GKRPA

16.01.2018

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

W pierwszy czwartek każdego miesiąca (w przypadku gdy wypada dzień świąteczny w kolejny czwartek) odbywa się dyżur Przewodniczącego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
przy ul. Muzealnej 5 w godz. od 15,00 do 16,00 pokój nr. 1

Wszystkie osoby i członków rodzin potrzebujących pomocy
w temacie nadużywania alkoholu lub uzależnienia jak również uzyskania informacji o istniejących możliwościach rozwiązywania problemu zapraszamy na konsultacje

1 lutego 2018r.
1 marca 2018r.
5 kwietnia 2018r.
10 maja 2018r.
7 czerwca 2018r.
5 lipca 2018r.
2 sierpnia 2018r.
6 września 2018r.
4 października 2018r.
8 listopada 2018r.
6 grudnia 2018r.


czytaj dalej...

Konsultacje z psychologiem

16.01.2018

Wszystkie osoby potrzebujące specjalistycznego wsparcia w różnych obszarach życia zapraszamy               od stycznia na bezpłatne konsultacje

z psychologiem

 Agnieszką Janek 

porady udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Muzealnej pokój nr 1 w godzinach od 16,00 do 19,00 w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca.

Rejestracji można dokonywać za pośrednictwem OPS tel. 913873132 w godz. od 7,30 do 15,30 lub indywidualnie w godzinach przyjęć.


czytaj dalej...

Grupa Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

15.01.2018

Grupa wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie to regularne spotkania osób. Celem spotkań jest zwalczenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego. Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i nieodpłatne. Można dołączyć do grupy w każdym momencie, jak również wycofać się w każdym momencie

Spotkania odbywają się cyklicznie, co tydzień, we wtorki od godz.18,00 do 19.30 w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa dla Ofiar Przemocy, który mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Muzealnej 5 w Trzebiatowie pok. nr 2 (dotychczasowy 11)

Grupami wsparcia kieruje specjalista ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 


czytaj dalej...

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

03.01.2018

CENTRUM WSPARCIA DZIAŁA OD DNIA 1 GRUDNIA 2017 R.

24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • Czujesz się stale przygnębiony…
  • Nie dajesz sobie rady z codziennością…
  • Przeżywasz kryzys emocjonalny…
  • Znajdujesz się w sytuacji „bez wyjścia”…
  • Nie radzisz sobie ze stresem…
  • Nie chce Ci się żyć…
  • Jesteś ofiarą przemocy…
  • Zamartwiasz się o swój stan zdrowia…
  • Myślisz, że „jest coś z Tobą nie tak”…
  • Nie możesz pogodzić się ze stratą bliskiej osoby…

Nie jesteś sam! Nie zwlekaj! Zgłoś się po pomoc!


czytaj dalej...

Podziękowania dla wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej Nr 2

22.12.2017

Dziękujemy grupie wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 pod opieką Pani Gabrieli Woś za zaangażowanie w niesienie wsparcia osobom potrzebującym pomocy, którzy uczestniczyli w zbiórce i organizacji paczek bożonarodzeniowych.


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/