Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Przystąpienie do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

23.03.2018

 

 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to znana i uznana marka na polskim rynku profilaktyczno-edukacyjnym. To kampania pozytywna i pomysłowa, stawiająca na wyraźny i optymistyczny przekaz. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nie straszy i nie gani, ale uczy młodych ludzi, jak być silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej samoświadomymi osobami.

Profilaktyka której oczekują nauczyciele i uczniowie: nie nudną i sztampową, ale barwną i pełną optymizmu.

 

Kampania polega na działaniu na merytorycznych kartach pracy, które w odróżnieniu od innych ulotek zawierają głownie ćwiczenia i niebanalne zadania, które przynoszą dużo lepsze efekty profilaktyczne i o wiele większe korzyści edukacyjne. Działania prowadzone są według zasady Konfucjusza:

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Kampania również zachęca do brania udziału w przygotowanych przez organizatorów konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Dla nauczycieli zostały przygotowane gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych do pracy z określoną grupą odbiorców. W scenariuszach znajdują się wyczerpujące opisy wszystkich zadań do wykonania.

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” jako jedyna kampania w Polsce korzysta z doświadczenia pełnomocników, przewodniczących komisji RPA i nauczycieli.”

 

W kampanii biorą udział placówki oświatowe z terenu naszej gminy:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Kochanowskiego;
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego;
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie;
  • Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego.

 

Kampania jest finansowana z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

 

 


czytaj dalej...

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

23.03.2018

    

P R O F I L A K T Y K A   U Z A L E Ż N I E Ń

 

   

 

             W dniu 22 marca 2018r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych z terenu gminy Trzebiatów. Dokonano ustaleń w zakresie konieczności podjęcia działań w obszarze profilaktyki uzależnień, zagrożeń oraz zapobiegania ryzykownym zachowaniom dzieci i  młodzieży, które w bieżącym roku będą realizowane
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W trakcie spotkania zostały podjęte decyzję co do kierunku działań, zastosowania narzędzi i realizacji poszczególnych zadań. Oddziaływania profilaktyczne będą realizowane na terenie Przedszkola, trzech szkół podstawowych, gimnazjum, CKZ, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych . 

 

czytaj dalej...

Stowarzyszenie SOS dla rodziny

23.03.2018

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom – BEZPŁATNA pomoc
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i świadków

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w roku 2018 świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pomoc osobom pokrzywdzonym, świadkom i ich najbliższym jest udzielana dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Osoby, które doświadczyły przestępstwa i ich najbliżsi mogą liczyć na bezpłatną pomoc:

* psychologiczną, szczególnie w zakresie interwencji kryzysowej, udzielania konsultacji, wsparcia, psychoterapii

* prawną, obejmującą porady prawne, redagowanie pism urzędowych

* w postaci mediacji, czyli ustalanie rozwiązań przez strony przy pomocy mediatora

* pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej, jeżeli osoby nie władają w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego

* pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej.

 

Świadkowie oraz osoby im najbliższe mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie:

* psychologiczną, szczególnie w zakresie interwencji kryzysowej, udzielania konsultacji, wsparcia, psychoterapii

* pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

 

Często przestępstwo powoduje nie tylko szkody psychologiczne, ale także straty materialne. W związku z tym Ośrodki świadczą także pomoc finansową dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i im najbliższym w zakresie:

* Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,

* Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,

* Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,

* Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

* Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

* Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu w związku z otrzymywaną pomocą,

* Pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych,

* Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

* Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego – obozy, kolonie.

 

Gdzie szukać pomocy?

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie

ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin

Tel. 663 606 609

pomoc@sos.home.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 do 20:00 ( dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Wtorek- piątek: 8:00 do 18:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Sobota 8:00-12:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny) oraz 12:00-15:00 dyżur telefoniczny

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie

ul. Bema 27, 73-150 Łobez (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

Tel. 663 606 608

 

Godziny otwarcia:

Dyżur osobisty:

Poniedziałek: 13:00 do 20:00

Wtorek -piątek.: 11:00 do 18:00

Sobota.: 8:00-12:00

 

 


czytaj dalej...

Warsztaty "Złość jako emocja"

20.03.2018

Dnia 16.03.2018 r. w Klubie przy ul. Jana Pawła II 1 w Trzebiatowie odbyły się warsztaty: "Złość jako emocja" Pani Stanisława Wierzbicka kompleksowo  przedstawiła tematykę zajęć.   Warsztaty organizowane były z inicjatywy Trzebiatowskiego Stowarzyszenia Zdrowego Stylu Życia Klub Abstynenta "Kotwica" przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej.


czytaj dalej...

Informacja! 20-03-2018 OPS będzie nieczynny od godz. 12.00

16.03.2018

Dnia 20-03-2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie od godziny 12.00 z powodu szkolenia będzie nieczynny.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy


czytaj dalej...

Koncert profilaktyczny w dniu 05-03-2018

07.03.2018

Mieliśmy okazję uczestniczyć w koncercie profilatycznym w wykonaniu Jacka i Michała Musiatowicza, który odbył się 05-03-2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.

Przekazem koncertu była pasja, życiowe wartości i szacunek do drugiego człowieka sa tym co chroni nas przed złymi decyzjami, używaniem środków odurzających oraz ryzykownymi zachowaniami i wejściem w "życie na niby". 

Program był sfinansowany ze srodków GKRPA w Trzebiatowie.


czytaj dalej...

Prace społecznie użyteczne 2018 - Nabór uczestników

18.01.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ogłasza nabór uczestników do realizacji prac społecznie użytecznych w 2018 r.

Prace Społecznie Użyteczne realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zarządem Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, w okresie od 12.02.2018r.  do 14.12.2018r.


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/