Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Apel o pomoc rodzinom, które ucierpiały w pożarze w Nowielicach!

13.12.2018

W związku z pożarem domu w Nowielicach, jaki miał miejsce 10 grudnia 2018 r. w wyniku którego ogień zniszczył dorobek rodzin i pozbawił je dachu nad głową - Sołtys Nowielic  oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie  informują o prowadzonej akcji pomocy finansowej i rzeczowej poszkodowanym rodzinom. Pożar zniszczył całkowicie poddasze, a pozostałość została zalana podczas strażackiej akcji. Pokażmy, że solidarność w obliczu tragedii życiowej jest nie tylko słowem ale też realną pomocą.

Wpłat prosimy dokonywać na konto członków Rady Sołeckiej w Nowielicach:

Bank PKOBP w Trzebiatowie  -   nr konta: 89 1020 2821 0000 1802 0143 0529

z tytułem: POMOC POŻAR NOWIELICE

W sprawie pomocy rzeczowej prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5, tel.  91 38 73 132  oraz Sołtysem  Nowielic  - telefon 501 343 746

 

Dziękujemy za okazane wsparcie! 

 


czytaj dalej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE GPPiRPA na 2019 r. - PROJEKT (przypomnienie)

30.11.2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

        Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

        Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu w terminie                          do 05 grudnia 2018 r. 

         Uwagi i wnioski mogą być składane :

1. W formie pisemnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ul. Muzealna 5 pok. nr. 1 

w godzinach od 7,30 do 15,30.

2. W formie elektronicznej na adres ops.koordynacja@trzebiatow.pl 

3. Ustnie do protokołu (w godzinach otwarcia OPS pok. nr 1)


czytaj dalej...

Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie na kartkę z kalendarza w ramach kampanii „Dopalacze trują i życie rujnują"

27.11.2018

W dniu 27 listopada sala obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie  wypełniła się laureatami konkursu plastycznego na kartkę z kalendarza w ramach Kampanii lokalnej „Dopalacze trują i życie rujnują”. 
Z wybranych 12 prac został zaprojektowany kalendarz na 2019 rok. Nagrody w imieniu organizatorów wręczał Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański oraz Radny Edward Krychowiak. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Mateusz Kurczewski kl. 6 B, SP nr 1 Trzebiatów

 

 
Anna Bepirszcz kl. 7 B, SP nr 2 Trzebiatów
 
 
 
Zuzia Misiaczuk kl. 4 D, SP nr 1 Trzebiatów
 
 
 
Amelia Sobczak kl. 6 A, SP nr 2 Trzebiatów
 
 
 
Weronika Lendo kl. 3 A, Publiczne Gimnazjum Trzebiatów
 
 
 
Weronika Jędrzejczyk kl. 3 gimnazjum, SP z OI Mrzeżyno
 
 
 
Magdalena Jelonek kl. 3 gimnazjum, SP z OI Mrzeżyno
 
 
 
Julia Pietrzak kl. 4 E, SP nr 1 Trzebiatów
 
 
 
Oliwia Kujawa kl. 5 B, SP nr 1 Trzebiatów
 
 
 
Patrycja Wawer kl. 7 AI, SP z OI Mrzeżyno
 
 
 
Hubert Romanowski kl. 5 C, SP nr 1 Trzebiatów
 
 
 
Sara Soroka kl. 5 D, SP nr 1 Trzebiatów
 

czytaj dalej...

Aktywnie sprostać zmianom

22.11.2018

 

19.11.2018r. rozpoczęcie II edycji  Warsztatów kompetencji rodzicielskich  dla uczestników projektu „Aktywnie sprostać zmianom”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.


czytaj dalej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE GPPiRPA na 2019 r. - PROJEKT

21.11.2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

        Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

        Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu w terminie                          do 05 grudnia 2018 r. 

         Uwagi i wnioski mogą być składane :

1. W formie pisemnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ul. Muzealna 5 pok. nr. 1 

w godzinach od 7,30 do 15,30.

2. W formie elektronicznej na adres ops.koordynacja@trzebiatow.pl 

3. Ustnie do protokołu (w godzinach otwarcia OPS pok. nr 1)


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/