Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Wycieczka do Zieleniewa

29.06.2018

W dniu 28.06.2018r. uczestnicy projektu” Aktywnie sprostać zmianom” wraz
z rodzinami udali się na jednodniową wycieczkę  integracyjną do Zieleniewa Parku
Rozrywki, gdzie mogli spędzić czas z dziećmi korzystając z szerokiej bazy atrakcji.
W drodze powrotnej  w OW „ Bryza” w Mrzeżynie rodzinom zapewniono
obiad oraz deser.
Wycieczka była ostatnią formą wsparcia kończącą udział rodzin w I edycji projektu
” Aktywnie sprostać zmianom”, który był realizowany
w okresie od VII. 2017 do VI. 2018.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu
wszelkich informacji udzielamy w biurze projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
pokój 5   tel. 913873132 wew. 34


czytaj dalej...

Informacja o wnioskach 300+, 500+, świadczeniach rodzinnych i fundusz alimentacyjny

29.06.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie informuje, iż wnioski papierowe na nowy okres zasiłkowy w tut. ośrodku będą dostępne od 15 lipca 2018 r.


czytaj dalej...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych

27.06.2018

                                                                                   Trzebiatów, dnia  27.06.2018 r.

 

INFORMACJA

O  WYNIKACH   NABORU

 

na stanowisko Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych

 

            Informujemy, że w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  WIOLETA  ŻYWICKA

 

Uzasadnienie  dokonanego wyboru : 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania  zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

W drugim etapie konkursu Pani Wioleta Żywicka uzyskała z rozwiązywanego testu 15 punktów na 25 możliwych, z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała w sumie 34  punkty na 45 możliwych.

 

 

                                                                                                                   Kierownik

                                                                                                  Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                             w Trzebiatowie

                                                                                                               Iwona Frączek

 

czytaj dalej...

INFORMACJA ! DOTYCZY: OGŁOSZENIA O NABORZE NA STANOWISKO - PRACOWNIK SOCJALNY –

26.06.2018

INFORMACJA !

 

DOTYCZY: OGŁOSZENIA O NABORZE NA STANOWISKO

- PRACOWNIK SOCJALNY –

 

Informuję, iż przedłuża się termin składania ofert na stanowisko

 - PRACOWNIK  SOCJALNY -

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Dokumenty należy przesłać w terminie do 09 lipca 2018 r. do godz. 15,30 pod adres :

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Muzealna 5

72-320 Trzebiatów

 

lub złożyć osobiście w Sekretariacie w godz. 7,30-15,30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”.

 

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzebiatowie pod adresem www.trzebiatow.naszops.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń

w siedzibie OPS Trzebiatów ul. Muzealna 5

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. 

 

 

                                                                                           

Trzebiatów, dnia 26.06.2018 r.

Kierownik

                                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Frączek

 


czytaj dalej...

Informacja - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

26.06.2018

Informujemy,

 

że w dniach od 27.06.2018 r. do 25.07.2018 r. dyżury 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscypinarnego zostają odwołane, 

z wyjątkiem dnia 18.07.2018 r.

 

W razie konieczności otrzymania specjalistycznej pomocy zapraszamy 

do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 

we wtorki w godz. 14:00-17:30


czytaj dalej...

Protokół komisji ds. wyboru oferty na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu

26.06.2018

Protokół komisji z dnia 26.06.2018r.  ds. wyboru oferty na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu "Aktywnie sprostać zmianom" 


czytaj dalej...

Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie powołania komisji do wyboru oferty

25.06.2018

Zarządzenie Nr 14/2018

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie z dnia 25.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na realizację indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu "Aktywnie sprostać zmianom" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.


czytaj dalej...

Wyniki zapytania ofertowego nr 4

18.06.2018

Trzebiatów, dnia 18.06.2018r.

Wyniki zapytania ofertowego nr 4


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/