Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Spotkanie Zespołu ds. opracowania kierunków działań w projekcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

21.11.2017

W dniu 21.11.2017r odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania kierunków działań
 w projekcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, w trakcie którego ustalono główny cel programu oraz zadania.


czytaj dalej...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

21.11.2017

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Moi drodzy, nie codziennie dziękuje się za to, co dostaje się od innych ludzi.

Dziś, w dniu Naszego Święta chcę w imieniu  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzebiatowie pragnę ogromnie podziękować za moc życzeń skierowanych z wielu stron.

Głęboko wierzę w spełnienie wszystkich.

 

                                                                                                     Z podziękowaniem

                                                                                                        Iwona Frączek

                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej        

                                                                                                           w Trzebiatowie


czytaj dalej...

Konkurs ofert w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

17.11.2017

I. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej będącego zadaniem własnym Gminy Trzebiatów.


czytaj dalej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

14.11.2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
 
        Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
        Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu w terminie                          do 24 listopada 2017r. 
         Uwagi i wnioski mogą być składane :
1. W formie pisemnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ul. Muzealna 5 pok. nr. 7 
w godzinach od 7,30 do 15,30.
2. W formie elektronicznej na adres ops.koordynacja@trzebiatow.pl lub ops@trzebiatow.pl 
3. Ustnie do protokołu (w godzinach otwarcia OPS pok. nr 7)

czytaj dalej...

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 13-11-2017 r.

14.11.2017

w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na realizację terapii rodzinnej / psychologicznej dla 6 par i ich rodzin biorących udział w projekcie "Aktywnie sprostać zmianom" współfinansowego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


czytaj dalej...

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 08-11-2017 r.

09.11.2017

w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na realizację poradnictwa i wsparcia psychologicznego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych dla grupy 10 Uczestników Projektu "Aktywnie sprostać zmianom" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


czytaj dalej...

TRZEBIATOWSKIE STOWARZYSZENIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA KLUB ABSTYNENTA „KOTWICA”

07.11.2017

TRZEBIATOWSKIE STOWARZYSZENIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
KLUB ABSTYNENTA „KOTWICA”
zaprasza wszystkie osoby z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz osoby potrzebujące wsparcia do nowo otwartego klubu abstynenta,
 który mieści się w Trzebiatowie przy ul. Jana Pawła II 1
Godziny otwarcia Klubu :
Wtorek: od 16,00 do 19,00 spotkania z rodzicami i dziećmi
Środa: od 16,00 do 19,00 spotkania członków Stowarzyszenia i wszystkich sympatyków
Czwartek: od 16,00 do 19,00 miting grupy AA
Piątek: od 16,00 do 19,00 spotkania rodzinne, działania kulturalne, spotkania 
             z terapeutami
Sobota: od 16,00 do 19,00 zajęcia kulturalne, czas zorganizowany dla rodzin
Niedziela: od 14,00 kawiarenka oraz miting AA
 
Osoby, które potrzebują wsparcia, rozmowy mają możliwość przyjścia do Klubu od wtorku do niedzieli w wyżej wskazanych godzinach.

czytaj dalej...

Projekt "Aktywnie sprostać zmianom" - zapytanie ofertowe 3

31.10.2017

Trzebiatów, dnia 30.10.2017

Zaproszenie do składania ofert cenowych Nr 3

1.      Zamawiający: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie z siedzibą przy ul. Muzealna 5 72-320 Trzebiatów realizuje projekt „Aktywnie sprostać zmianom” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/