Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Uwaga Przypomnienie! Zmiana godzin przyjmowania interesantów Świadczeń rodzinnych, wychowawczych

13.12.2017

OGŁOSZENIE

W trosce o to, aby sprostać Państwa oczekiwaniom i jak najszybciej
wydać decyzje administracyjne w sprawie świadczeń wychowawczych (500+)
i świadczeń rodzinnych informujemyże od dnia 2 listopada 2017 r. pracownicy
działu świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie (p. nr. 5) będą przyjmować interesantów w następujących godzinach:
 

od poniedziałku do środy – w godz. 7.30 - 13.00

od czwartku do piątku – w godz. 10.00 - 15.30

Przepraszamy za utrudnienia.


czytaj dalej...

Rodzina 500 plus w UE - ważna zmiana od 1 stycznia 2018 r.

06.12.2017

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428), wprowadzono zmiany w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+). 

 

Zmiany polegają na przekazaniu zadania w zakresu realizacji świadczeń w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z poziomu  Marszałka Województwa na poziom Wojewody, co ma zapewnić lepszą organizację rozpatrywania wniosków i wpłynąć na ich terminowe rozpatrywanie.

 

W związku z powyższym Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej przekazują wszystkie sprawy związane w tym  zakresie urzędowi wojewódzkiemu, w wyniku czego kontakt w tym zakresie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej może być utrudniony. Tym samym, w sprawach indywidualnych po 1 stycznia 2018 r. osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Wojewódzkim.


czytaj dalej...

Szkolenie dla nauczycieli w ramach GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego

04.12.2017

W związku z podejmowaniem działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 27 listopada 2017r.
 zorganizowała szkolenie adresowane do nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych na terenie gminy Trzebiatów  „PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY W OŚWIACIE
Szkolenie odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie, uczestniczyło w nim 61 przedstawicieli oświaty.

czytaj dalej...

Podziękowania dla Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

01.12.2017

Podziękowanie dla Pani Ewy Zienowicz Drektor Szkoły Podstawowej Nr 2 W Trzebiatowie za udostępnienie i przygotowanie pomieszczenia  oraz zabezpieczenie obsługi szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyło się w dniu 27 listopada 2017r. 
 

                                                                                Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
                                                                                Przewodniczący GKRPA


czytaj dalej...

Warsztaty kompetencji rodzicielskich -w ramach projektu "Aktywnie sprostać zmianom"

23.11.2017

W ramach realizacji projektu „Aktywnie sprostać zmianom” od 09.11.2017r. rozpoczęły się Warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców uczestniczących w projekcie, którzy mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.

Osoba prowadząca: Aneta Cirocka


czytaj dalej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

23.11.2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
 
        Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020
    Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu w terminie do 30 listopada 2017 r
         Uwagi i wnioski mogą być składane :
1. W formie pisemnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ul. Muzealna 5  pok. nr. 7 w godzinach od 7,30 do 15,30.
2. W formie elektronicznej na adres ops.koordynacja@trzebiatow.pl lub ops@trzebiatow.pl 
3. Ustnie do protokołu (w godzinach otwarcia OPS pok. nr 7)

czytaj dalej...

Spotkanie Zespołu ds. opracowania kierunków działań w projekcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

21.11.2017

W dniu 21.11.2017r odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania kierunków działań
 w projekcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, w trakcie którego ustalono główny cel programu oraz zadania.


czytaj dalej...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

21.11.2017

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Moi drodzy, nie codziennie dziękuje się za to, co dostaje się od innych ludzi.

Dziś, w dniu Naszego Święta chcę w imieniu  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzebiatowie pragnę ogromnie podziękować za moc życzeń skierowanych z wielu stron.

Głęboko wierzę w spełnienie wszystkich.

 

                                                                                                     Z podziękowaniem

                                                                                                        Iwona Frączek

                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej        

                                                                                                           w Trzebiatowie


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/