Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

NABÓR NA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

15.06.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W TRZEBIATOWIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA  SOCJALNEGO


czytaj dalej...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

15.06.2018

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  KANDYDATÓW

Na podstawie art. 11 -13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 902. ze zm.  )

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

 


czytaj dalej...

Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie powołania komisji do wyboru oferty

15.06.2018

Zarządzenie Nr 12/2018

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

z dnia 15.06.2018 r. 

 

w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na realizację jednodniowego wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu oraz ich rodzin w ramach realizowanego projektu "Aktywnie sprostać zmianom" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


czytaj dalej...

Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

14.06.2018

Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez...

czytaj dalej...

Świadczenie 300+ "Dobry start" - podstawowe informacje

13.06.2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało podstawowe informacje nt. świadczenia 300+

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

 

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.


czytaj dalej...

BIAŁY MARSZ - DOPALACZE TRUJĄ i ŻYCIE RUJNUJĄ

13.06.2018

BIAŁY MARSZ organizowany w ramach kampanii lokalnej,

 "DOPALACZE TRUJĄ I ŻYCIE RUJNUJĄ"

wystartował 13.06.2018 r. o godz. 10:30 spod Ratusza
w Trzebiatowie

 

Organizatorem Kampanii jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 2 w Trzebiatowie

 

Przede wszystkim dziękujemy dzieciom i młodzieży za przygotowanie wspaniałych plakatów i transparentów oraz zaangażowanie i stworzenie pozytywnej atmosfery podczas marszu.

 

Dziękujemy za udział w białym marszu:

- Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie

- Szkole Podstawowej w Mrzeżynie

- Publicznemu Gimnazjum w Trzebiatowie

- Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie

- DPS Jaromin

- warsztatom terapii zajęciowej w Trzebiatowie (PSONI)

- członkom GKRPA w Trzebiatowie

- członkom Zespołu Interdyscyplinarnego

- Policji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie marszu

- oraz wszystkim innym uczestnikom marszu

 


czytaj dalej...

Zapytanie do składania ofert cenowych nr 5

11.06.2018

Trzebiatów, dnia 11.06.2018

Zaproszenie do składania ofert
zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie z siedzibą przy ul. Muzealna 5 72-320 Trzebiatów realizuje projekt „Aktywnie sprostać zmianom” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
    Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
  1. Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego  w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych dla grupy 20 osób Projektu „Aktywnie sprostać zmianom” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączny wymiar zamówienia obejmuje 72 godziny zegarowe (1godzina= 60 minut).
W projekcie udział wezmą osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie gminy Trzebiatów, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej bądź kwalifikują się do takiej formy wsparcia.

 


czytaj dalej...

KAMPANIA LOKALNA - "DOPALACZE TRUJĄ I ŻYCIE RUJNUJĄ"

11.06.2018

W dniu 11.06.2018 r. ruszyła kampania lokalna 

" DOPALACZE TRUJĄ I ŻYCIE RUJNUJĄ"

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA:

BIAŁY MARSZ

„DOPALACZE TRUJĄ I ŻYCIE RUJNUJĄ”

ŚRODA 13.06.2018

START: GODZ. 10:30

PRZY RATUSZU


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/