Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Szkolenie "Niebieska karta" - wykładnia i stosowanie prawa

21.12.2016

W miesiącu grudniu 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie w zakresie podejmowania działań, przez jednostki zobowiązane ustawowo, w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  interwencji w środowisku wobec rodzin dotkniętych przemocą w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”   – wykładnia i stosowanie prawa....


czytaj dalej...

„Przyjazne otoczenie – bezpieczne miejsce”

31.10.2016

„Przyjazne otoczenie – bezpieczne miejsce”

W związku z dofinansowaniem uzyskanym w ramach Programu Osłonowego

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie dokonano remontu i adaptacji pomieszczeń  przeznaczonych do realizacji specjalistycznego poradnictwa.

Dzięki Programowi udało się, mamy nadzieję, stworzyć przyjazną i radośniejszą przestrzeń zapewniającą większy komfort osobom nas odwiedzającym.


czytaj dalej...

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Trzebiatów do udziału w „BIAŁYCH SOBOTACH”

17.10.2016

dla mieszkańców gminy Trzebiatów
do udziału

w „BIAŁYCH SOBOTACH”

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie
zaprasza Pana/ Panią

 

na DARMOWE spotkania, konsultacje, rozmowy
 

ze specjalistami z psychologii, terapii uzależnień, mediacji, terapii rodzin i małżeńskiej, policjantem ....


czytaj dalej...

Uwaga!!! Od 1 września likwidacja kasy w OPS

06.09.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie informuje, iż 
od 1 września OPS w Trzebiatowie nie przyjmuje wpłat gotówkowych, wpłaty należy dokonywać poprzez:
 


czytaj dalej...

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2016/2017

24.08.2016

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie rozpoczyna realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pracownicy socjalni przyjmują już wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2016/2017.


czytaj dalej...

Nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych

17.08.2016

Od 8 sierpnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchamia nowy dodatkowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych: 0 801 108 600 dla połączeń z telefonów stacjonarnych. 


czytaj dalej...

Program „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

28.06.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowiejako jeden z 7 samorządów z woj. Zachodniopomorskiego otrzymał dofinansowanie w wys. 11 tys. zł w ramach autorskiego projektu "Przyjazne otoczenie - bezpieczne miejsce", którego celem jest dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie....


czytaj dalej...

Projekt Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - "Obudź swój potencjał-YEI"

17.05.2016

Ochotnicze Hufce Pracy w całej Polsce rozpoczęły rekrutację do dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Obudź swój potencjał – EFS” i „Obudź swój potencjał – YEI”.


Do końca tego roku młodzież nieucząca się, niepracująca czy też nieszkoląca (tzw. NEET - ang. Not in Education, Employment or Training), która przystąpi do jednego z tych dwóch projektów otrzyma ze strony OHP wsparcie pozwalające na zniwelowanie barier w dostępie do rynku pracy.....


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/