Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Konkurs ofert w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

17.11.2017

I. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej będącego zadaniem własnym Gminy Trzebiatów.


czytaj dalej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

14.11.2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
 
        Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
        Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu w terminie                          do 24 listopada 2017r. 
         Uwagi i wnioski mogą być składane :
1. W formie pisemnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ul. Muzealna 5 pok. nr. 7 
w godzinach od 7,30 do 15,30.
2. W formie elektronicznej na adres ops.koordynacja@trzebiatow.pl lub ops@trzebiatow.pl 
3. Ustnie do protokołu (w godzinach otwarcia OPS pok. nr 7)

czytaj dalej...

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 13-11-2017 r.

14.11.2017

w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na realizację terapii rodzinnej / psychologicznej dla 6 par i ich rodzin biorących udział w projekcie "Aktywnie sprostać zmianom" współfinansowego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


czytaj dalej...

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 08-11-2017 r.

09.11.2017

w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na realizację poradnictwa i wsparcia psychologicznego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych dla grupy 10 Uczestników Projektu "Aktywnie sprostać zmianom" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


czytaj dalej...

TRZEBIATOWSKIE STOWARZYSZENIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA KLUB ABSTYNENTA „KOTWICA”

07.11.2017

TRZEBIATOWSKIE STOWARZYSZENIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
KLUB ABSTYNENTA „KOTWICA”
zaprasza wszystkie osoby z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz osoby potrzebujące wsparcia do nowo otwartego klubu abstynenta,
 który mieści się w Trzebiatowie przy ul. Jana Pawła II 1
Godziny otwarcia Klubu :
Wtorek: od 16,00 do 19,00 spotkania z rodzicami i dziećmi
Środa: od 16,00 do 19,00 spotkania członków Stowarzyszenia i wszystkich sympatyków
Czwartek: od 16,00 do 19,00 miting grupy AA
Piątek: od 16,00 do 19,00 spotkania rodzinne, działania kulturalne, spotkania 
             z terapeutami
Sobota: od 16,00 do 19,00 zajęcia kulturalne, czas zorganizowany dla rodzin
Niedziela: od 14,00 kawiarenka oraz miting AA
 
Osoby, które potrzebują wsparcia, rozmowy mają możliwość przyjścia do Klubu od wtorku do niedzieli w wyżej wskazanych godzinach.

czytaj dalej...

Projekt "Aktywnie sprostać zmianom" - zapytanie ofertowe 3

31.10.2017

Trzebiatów, dnia 30.10.2017

Zaproszenie do składania ofert cenowych Nr 3

1.      Zamawiający: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie z siedzibą przy ul. Muzealna 5 72-320 Trzebiatów realizuje projekt „Aktywnie sprostać zmianom” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.


czytaj dalej...

UWAGA! Zmiana godzin przyjmowania interesantów Świadczeń rodzinnych, wychowawczych

26.10.2017

OGŁOSZENIE

W trosce o to, aby sprostać Państwa oczekiwaniom i jak najszybciej
wydać decyzje administracyjne w sprawie świadczeń wychowawczych (500+)
i świadczeń rodzinnych informujemyże od dnia 2 listopada 2017 r. pracownicy
działu świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie (p. nr. 5) będą przyjmować interesantów w następujących godzinach:
 

od poniedziałku do środy – w godz. 7.30 - 13.00

od czwartku do piątku – w godz. 10.00 - 15.30

Przepraszamy za utrudnienia.


czytaj dalej...

Zaproszenie do rozmów w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

22.10.2017

Burmistrz Trzebiatowa  serdecznie zaprasza  do rozmów przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573) oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy zainteresowanych realizacją od 2018r. zadania publicznego w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/