Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje z terapeutami

07.06.2018


Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy
w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień
na BEZPŁATNE konsultacje z terapeutami 

w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Muzealnej 5

 

     wtorki        jeden terapeuta          od godz. 14:00 do 17.30 pok. nr 2 

     piątki        dwóch terapeutów      od godz. 14:00 do 17:30 pok. nr 2
                                                           od godz. 16:00 do 19:00 pok. nr 1

Informujemy, że w najbliższy piątek – 8 czerwca 2018r. dyżuruje dwóch terapeutów, którzy zabezpieczą specjalistyczną pomoc.

 

 

W razie zaistnienia potrzeby udzielania dodatkowego wsparcia lub informacji
w obszarze problematyki uzależnień zapraszamy do pracowników socjalnych i działu profilaktyki, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 do 15.30 (pokoje nr 1, 4, 5, 6 )

 

czytaj dalej...

Zapytanie do składania ofert cenowych nr 4

05.06.2018

Trzebiatów, dnia 05.06.2018r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych Nr 4

I. Zamawiający:
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie z siedzibą przy ul. Muzealna 5  72-320 Trzebiatów realizuje projekt „Aktywnie sprostać zmianom” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

II. Przedmiot zamówienia:


 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w terminie pomiędzy  25.06.2018r. a 29.06.2018r. jednodniowego wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu oraz ich rodzin w ramach realizowanego projektu  „Aktywnie sprostać zmianom” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wyjazdu jest wskazanie uczestnikom projektu możliwości i zaprezentowanie wraz z ich aktywnym udziałem form spędzania czasu wolnego z dziećmi.

 


czytaj dalej...

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

25.05.2018

INFORMACJA 

 

Funkcję Ispektora ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie pełni Pani AGNIESZKA SŁODKOWSKA. 

 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest:

  • pod numerem telefonu (91) 3873132
  • pisemnie na adres skrzynki elektronicznej ops@trzebiatow.pl

czytaj dalej...

Pierwsza Pomoc z elementami profilaktyki

23.05.2018

 

Dnia 21.05.2018 r. w klubie przy ul. Jana Pawła II 1 w Trzebiatowie, odbyły się warsztaty „Pierwszej Pomocy z elementami profilaktyki”, które zostały przeprowadzone przez profesjonalnie przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę. Koszt warsztatów pokryły środki z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.


czytaj dalej...

Piknik Rodzinny w Trzebiatowie

23.05.2018

 

Dnia 20.05.2018 r. na stadionie miejskim w Trzebiatowie odbył się IV Piknik Rodzinny „Bądź zdrowy i trzymaj formę”. Impreza ta promuje zdrowy
i sportowy styl życia. Wkład profilaktyczny w formie ulotek oraz  konkurs fotograficzny „Żyj zdrowo w Trzebiatowie” zostały sfinansowane
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


czytaj dalej...

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań GPPiRPA oraz GPPN

23.05.2018

Informujemy, że treść 

zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2014 – 2020” 
wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie http://trzebiatow.naszops.pl/ w zakładce  

 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”,

wzór wniosku i sprawozdania dostępne są w wersji możliwej do edycji.

Jednocześnie informujemy, że w tej samej zakładce dostępny jest „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018” oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020”


czytaj dalej...

Warsztaty z pierwszej pomocy

15.05.2018

 

ZAPRASZAMY

NA

NIEODPŁATNE WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY

Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI

 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 21.05.2018 R. W GODZ. OD 15.00 DO 17.30
W KLUBIE  PRZY ULICY JANA PAWŁA II /1

Przyjdź posłuchaj, a nawet poćwicz!


Takie umiejętności mogą przydać się
w RATOWANIU ŻYCIA NAJBLIŻSZYCH W TWOIM DOMU!

 

TO CIĘ NIC NIE KOSZTUJE,

A MOŻE NAUCZYĆ RATOWAĆ CZYJEŚ ŻYCIE !

 

 Warsztaty sfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

 


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/