Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Elektroniczne wersje wniosków - Fundusz alimentacyjny, Świadczenia rodzinne, 500+

31.07.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, przedstawia elektroniczne wnioski z w/w świadczeń, niżej wymienione Wnioski, należy wydrukować i pisemnie wypełnić. Wnioski można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski wraz z załącznikami prosimy o zapisanie na dysku komputera (prawy przycisk myszy --> i wybrać polecenie "Zapisz element jako..."), oraz otwarcie plików PDF za pomoca Adobe Readera, drukowanie w bieżącym oknie przeglądarki internetowej może przebiegać niepoprawnie.


czytaj dalej...

Termin składania wniosków - Fundusz alimentacyjny, Świadczenia rodzinne, 500+

27.07.2017

OPS Trzebiatów informuje, iż Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzinnych, Świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2017/2018, będą przyjmowane od dnia 1 Sierpnia 2017 r.


czytaj dalej...

Realizacja projektu - "Aktywnie sprostać zmianom" - dokumenty elektroniczne

01.07.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie jako realizator projektu "Aktywnie sprostać zmianom", zaprasza do uczestnictwa w realizacji w/w projektu. W trosce o wygodę dostępu do formularzy zgłoszeniowych projektu, zamieszczamy wersje elektroniczne niezbędnych dokumentów poptrzebnych do uczestnictwa w projektcie. Pobrane pliki można wypełnić elektonicznie oraz przesłać za pomocą platformy ePUAP 2, lub wydrukować i złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5.


czytaj dalej...

Ochotnicze Hufce Pracy - Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

12.05.2017

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Zespół Szkół WZDZ oraz Hufiec Pracy w Trzebiatowie
Zapraszają do kontynuowania nauki

w Gimnazjum dla Dorosłych – klasa II i III

oraz

Szkole Podstawowej dla Dorosłych – klasa VII i VIII

 

Zapraszamy uczniów, którzy ukończyli 15 lat oraz ich Rodziców
Udzielimy informacji na temat:

· praktyki  zawodowej,
· kontynuacji nauki na poziomie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
· kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej,
· uczestniczenia w szkoleniach i kursach.

Przyjdź - zadzwoń - zapytaj

Trzebiatów ul. Torowa 1, I piętro;

tel.  91 38 73 413  oraz  91 38 72 412

e-mail: hp16-12@ohp.pl

zachodniopomorska.ohp.plecam.ohp.pl


czytaj dalej...

Dyżury Przewodniczącego GKRPA

01.02.2017

W pierwszy czwartek każdego miesiąca odbywa się dyżur Przewodniczącego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
przy ul. Muzealnej 5 w godz. od 9,00 do 10,00 pokój nr. 11

Wszystkie osoby i członków rodzin potrzebujących pomocy
w temacie nadużywania alkoholu lub uzależnienia jak również uzyskania informacji o istniejących możliwościach rozwiązywania problemu zapraszamy na konsultacje

2 lutego 2017r.
2 marca 2017r.
6 kwietnia 2017r.
4 maja 2017r.
1 czerwca 2017r.
6 lipca 2017r.
3 sierpnia 2017r.
7 września 2017r.
5 października 2017r.
2 listopada 2017r.
7 grudnia 2017r.


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/