Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Realizacja projektu - "Aktywnie sprostać zmianom" - dokumenty elektroniczne

01.07.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie jako realizator projektu "Aktywnie sprostać zmianom", zaprasza do uczestnictwa w realizacji w/w projektu. W trosce o wygodę dostępu do formularzy zgłoszeniowych projektu, zamieszczamy wersje elektroniczne niezbędnych dokumentów poptrzebnych do uczestnictwa w projektcie. Pobrane pliki można wypełnić elektonicznie oraz przesłać za pomocą platformy ePUAP 2, lub wydrukować i złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5.


czytaj dalej...

Ochotnicze Hufce Pracy - Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

12.05.2017

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Zespół Szkół WZDZ oraz Hufiec Pracy w Trzebiatowie
Zapraszają do kontynuowania nauki

w Gimnazjum dla Dorosłych – klasa II i III

oraz

Szkole Podstawowej dla Dorosłych – klasa VII i VIII

 

Zapraszamy uczniów, którzy ukończyli 15 lat oraz ich Rodziców
Udzielimy informacji na temat:

· praktyki  zawodowej,
· kontynuacji nauki na poziomie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
· kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej,
· uczestniczenia w szkoleniach i kursach.

Przyjdź - zadzwoń - zapytaj

Trzebiatów ul. Torowa 1, I piętro;

tel.  91 38 73 413  oraz  91 38 72 412

e-mail: hp16-12@ohp.pl

zachodniopomorska.ohp.plecam.ohp.pl


czytaj dalej...

Dyżury Przewodniczącego GKRPA

01.02.2017

W pierwszy czwartek każdego miesiąca odbywa się dyżur Przewodniczącego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
przy ul. Muzealnej 5 w godz. od 9,00 do 10,00 pokój nr. 11

Wszystkie osoby i członków rodzin potrzebujących pomocy
w temacie nadużywania alkoholu lub uzależnienia jak również uzyskania informacji o istniejących możliwościach rozwiązywania problemu zapraszamy na konsultacje

2 lutego 2017r.
2 marca 2017r.
6 kwietnia 2017r.
4 maja 2017r.
1 czerwca 2017r.
6 lipca 2017r.
3 sierpnia 2017r.
7 września 2017r.
5 października 2017r.
2 listopada 2017r.
7 grudnia 2017r.


czytaj dalej...

Bezpłatne konsultacje z Terapeutą Uzależnień

12.01.2017

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia na bezpłatne konsultacje
z Terapeutą Uzależnień w dniu 13 stycznia 2016r.

od godz. 16,00 do 19,00

 

w Punkcie Informacyjno  - Konsultacyjnym
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie przy ul. Muzealnej 5 w pok. nr. 2

- specjalista będzie prowadził porady i konsultacje w każdy piątek od godz. 16,00 do 19,00

- pomoc otrzymają wszystkie osoby borykające się z problemem nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych,

- rodziny osób uwikłany w problem uzależnienia,

- osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i potrzebują pomocy.


czytaj dalej...

Uwaga! Zmiana nr telefonu "Niebieskiej linii" od 01 stycznia 2017 r.

04.01.2017

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/