Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Wzór - Zaświadczenie o zarobkach na potrzeby Świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego

09.05.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie przygotował gotowy wzór do wypełnienia. Zaśwadczenie o zarobkach za drugi miesiąc podjętego zatrudnienia, na umowę o prace, zlecenie itd.. np. umowa jest od stycznia 2018 to dochody do zaświadczenia dotyczą lutego 2018 (zawsze drugi miesiąc podjęcia zatrudnienia). 

Wzór zaświadczenia


czytaj dalej...

Program profilaktyczny DEBATA

26.04.2018

 

23.04.2018r. rozpoczęliśmy cykl programu profilaktycznego rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „DEBATA” zajęcia prowadzone są przez trenera z firmy Dialog Centrum Edukacji 
i Profilaktyki. >>>


czytaj dalej...

Przemoc wobec osób starszych

25.04.2018

       W dniu 25 kwietnia 2018r. z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeprowadzone zostało spotkanie doradczo - szkoleniowe, które przeprowadził Przewodniczący Zespołu. Odbiorcami spotkania były opiekunki śwaidczące usługi opiekuńcze na terenie gminy Trzebiatów. Tematem spotkania była przemoc wobec osób starszych, niepełnosprawnych, zależnych, procedura "Niebieskiej Karty", kiedy reagować i gdzie szukać pomocy. 


czytaj dalej...

Realizacja projektu - "Aktywnie sprostać zmianom" - Rekrutacja

18.04.2018

Rekrutacja rozpoczęta!!!
ruszamy już 01.07.2018r
.

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ogłasza nabór do II edycji projektu „Aktywnie sprostać zmianom”. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i wzrost aktywności społecznej mieszkańców gminy Trzebiatów zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez integrację społeczną oraz zawodową.

Formy wsparcia:
1. Usługi o charakterze zawodowym

- uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie (CIS)
2. Usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym
- współpraca z asystentem rodziny,
- poradnictwo specjalistyczne(psycholog, prawnik, terapeuta ds. uzależnień
  oraz  przemocy),
- terapia rodzinna/psychologiczna
- indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne
- warsztaty/treningi kompetencji rodzicielskich w formie stacjonarnej
  oraz wyjazdowej,
- sfinansowanie badań lekarskich w zakresie medycyny pracy(m.in. wyrobienie 
 książeczki zdrowia w celu podjęcia zatrudnienia),
- sfinansowanie kosztów nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi podczas uczestnictwa rodzica w zajęciach.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020


czytaj dalej...

„ZŁOŚĆ JAKO EMOCJA” warsztaty prowadzone na terenie szkół i przedszkoli Gminy Trzebiatów

16.04.2018

 

 

12.04.2018r. rozpoczęliśmy warsztaty „Złość jako emocja” prowadzone przez specjalistę ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Panią Stanisławę Wierzbicką. Harmonogram zajęć zaplanowany jest do 15 maja 2018r., uczestnikami będą uczniowie ze szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych :

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie,

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu   

  Uśmiechu w  Mrzeżynie,

- Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie,

- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą - oddział 

  ul. Waryńskiego w Trzebiatowie,

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą - oddział 

  ul. Kilińskiego w Trzebiatowie,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie,

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie.

Warsztaty zostały sfinansowane  z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. >>>

 

czytaj dalej...

Przystąpienie do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

23.03.2018

 

 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to znana i uznana marka na polskim rynku profilaktyczno-edukacyjnym. To kampania pozytywna i pomysłowa, stawiająca na wyraźny i optymistyczny przekaz. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nie straszy i nie gani, ale uczy młodych ludzi, jak być silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej samoświadomymi osobami.

Profilaktyka której oczekują nauczyciele i uczniowie: nie nudną i sztampową, ale barwną i pełną optymizmu.

 

Kampania polega na działaniu na merytorycznych kartach pracy, które w odróżnieniu od innych ulotek zawierają głownie ćwiczenia i niebanalne zadania, które przynoszą dużo lepsze efekty profilaktyczne i o wiele większe korzyści edukacyjne. Działania prowadzone są według zasady Konfucjusza:

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Kampania również zachęca do brania udziału w przygotowanych przez organizatorów konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Dla nauczycieli zostały przygotowane gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych do pracy z określoną grupą odbiorców. W scenariuszach znajdują się wyczerpujące opisy wszystkich zadań do wykonania.

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” jako jedyna kampania w Polsce korzysta z doświadczenia pełnomocników, przewodniczących komisji RPA i nauczycieli.”

 

W kampanii biorą udział placówki oświatowe z terenu naszej gminy:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Kochanowskiego;
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego;
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie;
  • Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego.

 

Kampania jest finansowana z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. >>>


czytaj dalej...

Stowarzyszenie SOS dla rodziny

23.03.2018

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom – BEZPŁATNA pomoc
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i świadków

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w roku 2018 świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pomoc osobom pokrzywdzonym, świadkom i ich najbliższym jest udzielana dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.

>>>

 


czytaj dalej...

Prace społecznie użyteczne 2018 - Nabór uczestników

18.01.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ogłasza nabór uczestników do realizacji prac społecznie użytecznych w 2018 r.

Prace Społecznie Użyteczne realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zarządem Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, w okresie od 12.02.2018r.  do 14.12.2018r.


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/