Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Bezpłatne konsultacje z Terapeutą Uzależnień

12.01.2017

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia na bezpłatne konsultacje
z Terapeutą Uzależnień w dniu 13 stycznia 2016r.

od godz. 16,00 do 19,00

 

w Punkcie Informacyjno  - Konsultacyjnym
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie przy ul. Muzealnej 5 w pok. nr. 2

- specjalista będzie prowadził porady i konsultacje w każdy piątek od godz. 16,00 do 19,00

- pomoc otrzymają wszystkie osoby borykające się z problemem nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych,

- rodziny osób uwikłany w problem uzależnienia,

- osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i potrzebują pomocy.


czytaj dalej...

Uwaga! Zmiana nr telefonu "Niebieskiej linii" od 01 stycznia 2017 r.

04.01.2017

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.


czytaj dalej...

Szkolenie "Niebieska karta" - wykładnia i stosowanie prawa

21.12.2016

W miesiącu grudniu 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie w zakresie podejmowania działań, przez jednostki zobowiązane ustawowo, w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  interwencji w środowisku wobec rodzin dotkniętych przemocą w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”   – wykładnia i stosowanie prawa....


czytaj dalej...

„Przyjazne otoczenie – bezpieczne miejsce”

31.10.2016

„Przyjazne otoczenie – bezpieczne miejsce”

W związku z dofinansowaniem uzyskanym w ramach Programu Osłonowego

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie dokonano remontu i adaptacji pomieszczeń  przeznaczonych do realizacji specjalistycznego poradnictwa.

Dzięki Programowi udało się, mamy nadzieję, stworzyć przyjazną i radośniejszą przestrzeń zapewniającą większy komfort osobom nas odwiedzającym.


czytaj dalej...

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Trzebiatów do udziału w „BIAŁYCH SOBOTACH”

17.10.2016

dla mieszkańców gminy Trzebiatów
do udziału

w „BIAŁYCH SOBOTACH”

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie
zaprasza Pana/ Panią

 

na DARMOWE spotkania, konsultacje, rozmowy
 

ze specjalistami z psychologii, terapii uzależnień, mediacji, terapii rodzin i małżeńskiej, policjantem ....


czytaj dalej...

Uwaga!!! Od 1 września likwidacja kasy w OPS

06.09.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie informuje, iż 
od 1 września OPS w Trzebiatowie nie przyjmuje wpłat gotówkowych, wpłaty należy dokonywać poprzez:
 


czytaj dalej...

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2016/2017

24.08.2016

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie rozpoczyna realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pracownicy socjalni przyjmują już wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2016/2017.


czytaj dalej...

Nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych

17.08.2016

Od 8 sierpnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchamia nowy dodatkowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych: 0 801 108 600 dla połączeń z telefonów stacjonarnych. 


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/