Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/