Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:


1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez burmistrza ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. 

2. Zezwolenie burmistrz wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej
w Trzebiatowie nr XXVI/255/16 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku na zaopiniowanie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

5. Uprawomocniona opinia Gminnej Komisji stanowi podstawę do wydania decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych.
 

Informujemy, że posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Trzebiatowie odbywają się raz w miesiącu. Z uwagi na okres sezonowy, posiedzenia w okresie maj-sierpień odbywają się 2 razy w miesiącu (w połowie i pod koniec miesiąca).

 

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Muzealna 5 (przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie)

 

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/