Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkowie świadczący prace w ramach Komisji posiadają doświadczenie zawodowe pracy z rodzinami uwikłanymi w dysfunkcję na różnych płaszczyznach życia.

Aktualny skład Komisji ustalony został Zarządzeniem Nr 164/2016 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian osobowych w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie.

1.       Leszek Kozłowski - Przewodniczący

2.       Anna Jakubaszko - Wiceprzewodnicząca

3.       Magdalena Michniewicz - Sekretarz

4.       Urszula Obertaniec

5.       Jadwiga Utnicka

6.       Hanna Piecyk

7.       Anna Prętka

8.       Bartosz Janecki

Komisja w pełnym, składzie spotyka się minimum jeden raz w miesiącu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie przy ul. Muzealnej 5. Wszelkie zapytania można kierować od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Muzealnej 5  Trzebiatowie pokój nr. 1 lub pod numerem telefonu 913873132 wew. 41

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/