Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej

 
Iwona Frączek
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Tel.: 91 38 73 132 w. 38, pokój nr 11
 
Beata Rej
Główny Księgowy
Tel.: 91 38 73 132 w. 39, pokój nr 8
 
Magdalena Michniewicz
Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
PEŁNOMOCNIK ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Tel.: 91 38 73 132 w. 41, pokój nr 1
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/