Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Prace społecznie użyteczne 2018 - Nabór uczestników

18.01.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ogłasza nabór uczestników do realizacji prac społecznie użytecznych w 2018 r.

Prace Społecznie Użyteczne realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zarządem Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, w okresie od 12.02.2018r.  do 14.12.2018r.


czytaj dalej...

Ogłoszenie o naborze kandydatów

16.01.2018

Na podstawie art. 11 -13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 902. ze zm.  )

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


czytaj dalej...

Dyżury Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

16.01.2018

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbywa się

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
przy ul. Muzealnej 5 w godz. od 15,00 do 16,00 pokój nr. 1
tel. 913873132

 w każdą środę od godz. 15.30 do 16.30

      Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób    a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie.
     Zapraszamy wszystkie osoby, które doznają przemocy bądź pozostają jej świadkami.


czytaj dalej...

Dyżury Przewodniczącego GKRPA

16.01.2018

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

W pierwszy czwartek każdego miesiąca (w przypadku gdy wypada dzień świąteczny w kolejny czwartek) odbywa się dyżur Przewodniczącego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
przy ul. Muzealnej 5 w godz. od 15,00 do 16,00 pokój nr. 1

Wszystkie osoby i członków rodzin potrzebujących pomocy
w temacie nadużywania alkoholu lub uzależnienia jak również uzyskania informacji o istniejących możliwościach rozwiązywania problemu zapraszamy na konsultacje

1 lutego 2018r.
1 marca 2018r.
5 kwietnia 2018r.
10 maja 2018r.
7 czerwca 2018r.
5 lipca 2018r.
2 sierpnia 2018r.
6 września 2018r.
4 października 2018r.
8 listopada 2018r.
6 grudnia 2018r.


czytaj dalej...

Konsultacje z psychologiem

16.01.2018

Wszystkie osoby potrzebujące specjalistycznego wsparcia w różnych obszarach życia zapraszamy               od stycznia na bezpłatne konsultacje

z psychologiem

 Agnieszką Janek 

porady udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Muzealnej pokój nr 1 w godzinach od 16,00 do 19,00 w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca.

Rejestracji można dokonywać za pośrednictwem OPS tel. 913873132 w godz. od 7,30 do 15,30 lub indywidualnie w godzinach przyjęć.


czytaj dalej...
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/