Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach - realizacja projektu pn. "Aktywnie w przyszłość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją Projektu pn. „Aktywnie w przyszłość", współfinansowanego ze środków Europejskieco Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób z terenu powiatu gryfickiego, zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym, poszukujemy osób chętnych do udziału projekcie.

Kluczową grupą docelową projektu są osoby niepełnosprawne z terenu powiatu gryfickiego. Uczielone wsparcie ma pomóc osobom nim objętym przybliżyć lub umożliwić im powrót na rynek pracy, a także wspomóc ich samodzielność życiową i społeczną oraz zapobiegać dalszym procesom ubóstwa, marginalizacji wykluczenia społecznego.

W ramach projektu, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z różnych form wsparcia, m.in.:

· szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacyjne w celu podnoszenia lub zdobywania

nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,

· treningi rozwoju osobistego i umiejętności społecznych,

· poradnictwo psychologiczne wsparcie indywicualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych,

· indywidualne oraz grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,

· uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej (CIS).

 

więcej informacji pod adresem: http://pcprgryfice.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/