Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Zabezpieczenie osób bezdomnych w okresie jesienno - zimowym Porozumienie z Strażą Miejską

W dniu 29 sierpnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie między Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Strażą Miejską w sprawie przyjęcia do stosowania procedur postępowania w zakresie zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno - zimowym.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI BEZDOMNYMI WYMAGAJĄCYMI POMOCY W OKRESIE JESIENNO – ZIMOWYM NA TERENIE GMINY TRZEBIATÓW

 

Telefony Interwencyjne i alarmowe

·         Bezpłatna infolinia Woj. Zachodniopomorskiego - 800 170 010

·         Numer alarmowy z telefonu komórkowego – 696 031 168

·         Numer alarmowy – 112

Służby porządkowe :

·         Straż Miejska – 600 224 517, (91) 387 20 06 w godz. od 7,30 do 22,00 od poniedziałku do piątku

·         Komisariat Policji w Trzebiatowie – (91) 38 52881 w godz. od 6,00 do 22,00, po godz. 22,00                   – 997 KPP Gryfice

Ochrona zdrowia :

·         Stacja Pogotowia Ratunkowego – 999

·         SPZZOZ w Gryficach – (91) 38 42061

Pomoc społeczna :

·         Ośrodek Pomocy Społecznej – (91) 38 73132, 507 091 684, 507 091 725

osoba do kontaktu pracownik socjalny Wioleta Kaczmarek (w razie nieobecności osoba pełniąca zastępstwo) od godz. 7,30 do 15,30 od poniedziałku do piątku

 

Procedury postępowania

1. Po rozpatrzeniu sprawy odpowiednie służby kierują osoby bezdomne do :

·         Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ul. Muzealna 5 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30),

·         Schroniska dla osób bezdomnych w Trzebiatowie ul. Strumykowa 1 ( po godzinie 15.30 od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy)

·         SPZZOZ w Gryficach  (osoby wymagające interwencji lekarskiej)

·         Osoby znajdujące się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu oraz w przypadku gdy swoim zachowaniem powodują zgorszenie w miejscu publicznym przewożone są do pomieszczenia  dla osób zatrzymanych w KPP w Gryficach lub szpitala.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydawanie decyzji kierujących umożliwiających korzystanie z pobytu w placówce dla osób bezdomnych.

2. Diagnoza osoby bezdomnej pod kątem udzielenia pomocy stosownej do jego potrzeb.

3. Współpraca ze wszystkimi służbami oraz instytucjami działającymi na rzecz osób bezdomnych.

4. Prowadzenie rejestru osób bezdomnych.

Działania Straży Miejskiej

1. Prowadzenie patroli mających na celu zlokalizowanie miejsc przebywania osób bezdomnych (ogródki działkowe, altany, piwnice, klatki schodowe, pustostany, węzły ciepłownicze). W przypadku spotkania osób bezdomnych w jednym z w/w miejsc funkcjonariusze dokonują oceny pod kątem zagrożenia zdrowia lub życia. Ustalenie tożsamości.

2. Kierowanie osób bezdomnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach jego urzędowania. W dni wolne od pracy lub po godzinach urzędowania OPS do miejsca, w którym udzielona może zostać pomoc.

3. W przypadku odmowy skorzystania ze schronienia przez osobę bezdomną wypełniane zostaje stosowne oświadczenie lub sporządzana notatka służbowa.

4. Oświadczenie/notatkę przekazuje się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu podjęcia zadań ustawowych.

.

Działania Policji

1. Prowadzenie patroli mających na celu zlokalizowanie miejsc przebywania osób bezdomnych (ogródki działkowe, altany, piwnice, klatki schodowe, pustostany, węzły ciepłownicze ). W przypadku spotkania osób bezdomnych w jednym z w/w miejsc funkcjonariusze dokonują oceny pod kontem zagrożenia zdrowia lub życia. Ustalenie tożsamości.

2. Kierowanie osób bezdomnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach jego urzędowania. W dni wolne od pracy lub po godzinach urzędowania OPS do miejsca, w którym udzielona może zostać pomoc.

3. W przypadku odmowy skorzystania ze schronienia przez osobę bezdomną wypełniane zostaje stosowne oświadczenie lub sporządzana  notatka służbowa.

4. Oświadczenie/notatkę przekazuje się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Udzielana pomoc

1. W czasie pobytu w Schronisku osoby otrzymują nocleg, trzy posiłki, możliwość skorzystania z węzła sanitarnego, dostęp do środków czystości w razie potrzeby stosowną odzież. 


Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/