Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie jako realizator projektu "Aktywnie sprostać zmianom", zaprasza do uczestnictwa w realizacji w/w projektu. W trosce o wygodę dostępu do formularzy zgłoszeniowych projektu, zamieszczamy wersje elektroniczne niezbędnych dokumentów poptrzebnych do uczestnictwa w projektcie. Pobrane pliki można wypełnić elektonicznie oraz przesłać za pomocą platformy ePUAP 2, lub wydrukować i złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5.

Załączniki:

 

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/