Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Rekrutacja rozpoczęta!!!
ruszamy już 01.07.2018r
.

        Trzebiatów, dn. 18-04-2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ogłasza nabór do II edycji projektu „Aktywnie sprostać zmianom”. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i wzrost aktywności społecznej mieszkańców gminy Trzebiatów zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez integrację społeczną oraz zawodową.

Formy wsparcia:
1. Usługi o charakterze zawodowym

- uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie (CIS)
2. Usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym
- współpraca z asystentem rodziny,
- poradnictwo specjalistyczne(psycholog, prawnik, terapeuta ds. uzależnień
  oraz  przemocy),
- terapia rodzinna/psychologiczna
- indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne
- warsztaty/treningi kompetencji rodzicielskich w formie stacjonarnej
  oraz wyjazdowej,
- sfinansowanie badań lekarskich w zakresie medycyny pracy(m.in. wyrobienie 
 książeczki zdrowia w celu podjęcia zatrudnienia),
- sfinansowanie kosztów nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi podczas uczestnictwa rodzica w zajęciach.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.


Biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.
ul. Muzealna 5
72-320 Trzebiatów
TEL. 913873132, adres email: ops@trzebiatow.pl, www,mapadotacji.gov.pl

Załączniki:

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/