Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Zarządzenie Nr 12/2018

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

z dnia 15.06.2018 r. 

 

w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na realizację jednodniowego wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu oraz ich rodzin w ramach realizowanego projektu "Aktywnie sprostać zmianom" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/