Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

      W związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Trzebiatów na lata 2011-2013 Burmistrz Trzebiatowa Zarządzeniem nr 46/2011 z dnia 25 maja 2011r. powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/