Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy    w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

W ofercie Pogotowia "Niebieska Linia" są także:
- konsultacje w jęz. angielskim - poniedziałki, godz. 18:00-22:00;
- konsultacje w jęz. rosyjskim - wtorki, godz. 18:00 - 22:00;
- konsultacje z wykorzystywaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) - poniedziałki, godz. 13:00-15:00.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Oferowana jest pomoc psychologiczna i prawna osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmowane są  również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo     z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/