Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY
PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

porady i konsultacje odbywają się w  Ośrodka Pomocy Społecznej pok. nr 2 
ul. Muzealna 5, 72-320 Trzebiatów

Dzień

Godziny

Specjaliści i świadczona pomoc

poniedziałek

16,00 - 19,00

RADCA PRAWNY
Marcin Markowicz
konsultacje i porady prawne
(wcześniejsza rejestracja przez OPS w godz. 7,30 do 15,30 nr tel. 913873132 sekretariat lub indywidualnie u Radcy.)

 

 

wtorek

 

14,00 - 16,30

 

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
indywidualne porady i konsultacje

 

16,30 – 18,30

GRUPA WSPARCIA
DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
W RODZINIE

 

 

18,30 – 20,30

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEZNIONYCH

 

 

środa

 

16,00 – 19,00

PSYCHOLOG
Renata Bodnar
indywidualne konsultacje i porady dla dzieci

15.30 – 16.30

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Magdalena Michniewicz

 

 

czwartek

15.00 – 16.00

(każdy pierwszy czwartek miesiąca)

Dyżur Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Leszek Kozłowski

16 – 19
(w drugi i czwarty czwartek miesiąca)

PSYCHOLOG
Agnieszka Janek
indywidualne konsultacje i porady

 

piątek

14,00 -17,00

TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Stanisława Wierzbicka
indywidualne porady i konsultacje

 

16,00 – 19,00
(w drugi i czwarty piątek miesiąca)

TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Karolina Leszczyńska
indywidualne porady i konsultacje adresowane do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, oraz ich rodzin

 

17,00 – 19,00

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/