Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom – BEZPŁATNA pomoc
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i świadków

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w roku 2018 świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pomoc osobom pokrzywdzonym, świadkom i ich najbliższym jest udzielana dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Osoby, które doświadczyły przestępstwa i ich najbliżsi mogą liczyć na bezpłatną pomoc:

* psychologiczną, szczególnie w zakresie interwencji kryzysowej, udzielania konsultacji, wsparcia, psychoterapii

* prawną, obejmującą porady prawne, redagowanie pism urzędowych

* w postaci mediacji, czyli ustalanie rozwiązań przez strony przy pomocy mediatora

* pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej, jeżeli osoby nie władają w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego

* pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej.

 

Świadkowie oraz osoby im najbliższe mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie:

* psychologiczną, szczególnie w zakresie interwencji kryzysowej, udzielania konsultacji, wsparcia, psychoterapii

* pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

 

Często przestępstwo powoduje nie tylko szkody psychologiczne, ale także straty materialne. W związku z tym Ośrodki świadczą także pomoc finansową dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i im najbliższym w zakresie:

* Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,

* Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,

* Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,

* Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

* Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

* Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu w związku z otrzymywaną pomocą,

* Pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych,

* Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

* Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego – obozy, kolonie.

 

Gdzie szukać pomocy?

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie

ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin

Tel. 663 606 609

pomoc@sos.home.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 do 20:00 ( dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Wtorek- piątek: 8:00 do 18:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Sobota 8:00-12:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny) oraz 12:00-15:00 dyżur telefoniczny

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie

ul. Bema 27, 73-150 Łobez (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

Tel. 663 606 608

 

Godziny otwarcia:

Dyżur osobisty:

Poniedziałek: 13:00 do 20:00

Wtorek -piątek.: 11:00 do 18:00

Sobota.: 8:00-12:00

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/