Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

  1. Magdalena Michniewicz - Przewodniczący, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie,
  2. Anna Prętka - Wiceprzewodniczący, przedstawiciel oświaty,
  3. Krzysztof Zieliński - przedstawiciel Policji,
  4. Leszek Kozłowski - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  5. Iwona Frączek - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
  6. Stanisława Wierzbicka - terapeuta Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Trzebiatowie,
  7. Jolanta Dąbrowska - przedstawiciel ochrony zdrowia,
  8. Ewa Chojnacka - przedstawiciel Zespołu Sądowej Służby Kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym w Gryficach,
  9. Kamil Graczyk - przedstawiciel Zespołu Sądowej Służby Kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym w Gryficach.
Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/