Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

OD 1 KWIETNIA 2016 R.

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY
PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

porady i konsultacje odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Muzealnej 5
Telefon : 91 38 73 132


Wszystkie osoby potrzebujące specjalistycznego wsparcia w różnych obszarach życia zapraszamy               od stycznia na bezpłatne konsultacje

z psychologiem

 Agnieszką Janek 

porady udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Muzealnej pokój nr 1 w godzinach od 16,00 do 19,00 w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca.

Rejestracji można dokonywać za pośrednictwem OPS tel. 913873132 w godz. od 7,30 do 15,30 lub indywidualnie w godzinach przyjęć.


 

Dzień

Godziny

Specjaliści i świadczona pomoc

poniedziałek

 

 

16,00 - 19,00

RADCA PRAWNY
Marcin Markowicz
konsultacje i porady prawne
(wcześniejsza rejestracja przez OPS w godz. 7,30 do 15,30 nr tel. 913873132 sekretariat lub indywidualnie u Radcy.)

wtorek

 

14,00 - 16,30

 

 

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
indywidualne porady i konsultacje

 

16,30 – 18,30

GRUPA WSPARCIA
DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
W RODZINIE

 

18,30 – 20,30

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEZNIONYCH

środa

 

16,00 – 19,00

PSYCHOLOG
Renata Bodnar
indywidualne konsultacje i porady dla dzieci

15.30 – 16.30

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Magdalena Michniewicz

czwartek

15.00 – 16.00

(każdy pierwszy czwartek miesiąca)

Dyżur Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Leszek Kozłowski

16 – 19
(w drugi i czwarty czwartek miesiąca)

PSYCHOLOG
Agnieszka Janek
indywidualne konsultacje i porady

piątek

14,00 -17,00

TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ
Stanisława Wierzbicka
indywidualne porady i konsultacje

16,00 – 19,00

(w drugi i czwarty piątek miesiąca)

TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ
Karolina Leszczyńska
indywidualne porady i konsultacje adresowane do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, oraz ich rodzin

17,00 – 19,00

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

 

Rejestracja do Radcy Prawnego

W związku z dużym zainteresowaniem poradami prawniczymi, dokonujemy rejestracji osobistej lub telefonicznej pod numerem tel. 91 38 73 132 od godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Uwaga! W sprawach dotyczących zagrożenia zdrowia lub życia, np. doznawania przemocy w rodzinie, osoby są przyjmowane poza kolejnością i bez wstępnej rejestracji.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/