Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

OD 1 KWIETNIA 2016 R.

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Trzebiatowie

ul. Muzealnej 5
Telefon : 91 38 73 132

Potrzebujesz pomocy w sprawach związanych z uzależnieniami, przemocą lub trudnościami życia przyjdź i skorzystaj ze specjalistycznego wsparcia

 

Dzień

GODZINY

SPECJALIŚCI I ŚWIADCZONA POMOC

PONIEDZIAŁEK

16:00-19:00

RADCA PRAWNY

Marcin Markowicz
konsultacja i porady prawne

WTOREK

18:30-20:30

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Stanisława Wierzbicka
grupa wsparcia

dla osób współuzależnionych i doznających przemocy domowej

ŚRODA

16:00-19-00

PSYCHOLOG

Renata Bodnar
indywidualne konsultacje i porady psychologiczne dla dzieci

CZWARTEK

 

-

-

PIĄTEK

14:00-17:00

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Stanisława Wierzbicka
indywidualne konsultacje terapeutyczne w sprawach uzależnienia i przemocy w rodzinie

16:00-19:00

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Karolina Leszczyńska
indywidualne konsultacje terapeutyczne w sprawach uzależnienia

17:00-19:00

GRUPA WSPARCIA

dla osób uzależnionych

Rejestracja do Radcy Prawnego

W związku z dużym zainteresowaniem poradami prawniczymi, dokonujemy rejestracji osobistej lub telefonicznej pod numerem tel. 91 38 73 132 od godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Uwaga! W sprawach dotyczących zagrożenia zdrowia lub życia, np. doznawania przemocy w rodzinie, osoby są przyjmowane poza kolejnością i bez wstępnej rejestracji.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/