Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

OD 1 KWIETNIA 2016 R.

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY
PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

porady i konsultacje odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Muzealnej 5
Telefon : 91 38 73 132

 

Dzień

GODZINY

SPECJALIŚCI I ŚWIADCZONA POMOC

PONIEDZIAŁEK

16:00-19:00

RADCA PRAWNY

Marcin Markowicz
konsultacja i porady prawne
(wcześniejsza rejestracja)

WTOREK

14:00-16:30

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

indywidualne porady i konsultacje

16:30-18:30 GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
18:30-20:30 GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

ŚRODA

15:30-16:30


Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie
 

16:00-19:00

PSYCHOLOG

Renata Bodnar
indywidualne konsultacje i porady psychologiczne dla dzieci

CZWARTEK


09:00-10:00
(każdy pierwszy czwartek miesiąca)

Dyżur Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PIĄTEK

14:00-17:00

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Stanisława Wierzbicka
indywidualne konsultacje terapeutyczne w sprawach uzależnienia i przemocy w rodzinie

16:00-19:00

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Karolina Leszczyńska
indywidualne konsultacje terapeutyczne w sprawach uzależnienia

17:00-19:00

GRUPA WSPARCIA

dla osób uzależnionych

Rejestracja do Radcy Prawnego

W związku z dużym zainteresowaniem poradami prawniczymi, dokonujemy rejestracji osobistej lub telefonicznej pod numerem tel. 91 38 73 132 od godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Uwaga! W sprawach dotyczących zagrożenia zdrowia lub życia, np. doznawania przemocy w rodzinie, osoby są przyjmowane poza kolejnością i bez wstępnej rejestracji.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/