Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

PUNKTY SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA DLA OFIAR PRZEMOCY  W RODZINIE ORAZ RODZIN Z PROBLEMAMI

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI

Trzebiatów ul. Muzealna 5
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
pok. nr. 11

ZAPRASZA  OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY 
 

WTOREK

OD 14,00 DO 17,30

INDYWIDUALNE KONSULTACJE I PORADY

WTOREK

OD 17,30 DO 19,00

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

ŚRODA

OD 15.30 do 16.30

DYŻUR PRZEWODNICZACEGO Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Celem ustalenia indywidualnych konsultacji z terapeutą odbywających się we wtorki prosimy o telefoniczną rejestrację pod nr tel. 913873132 wew. 41,  osobiście w pok. nr.1 od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 do 15.30 lub bezpośrednio w dniu udzielanych konsultacji w pok. nr 11

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/