Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Wniosek zasiłek rodzinny

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy

 

2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

 

3. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/