Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
 

ul. Muzealna 5

72-320 Trzebiatów

tel. +48 91 38 73 132
fax. +48 91 38 72 013

 

e-mail: ops@trzebiatow.pl (prosimy o nieprzesyłanie podań o wydawanie zaświadczeń)

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.30 - 15.30

 

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
 

ul. Muzealna 5

72-320 Trzebiatów

Godziny urzędowania:
w każdy wtorek
w godz: 14.30 - 17.30

 

Grupa wsparcia dla Rodzin dysfunkcyjnych (Rodziny z Problemami Opiekuńczo-Wychowawczymi)

ul. Muzealna 5

72-320 Trzebiatów

Godziny urzędowania:
w każdy wtorek
w godz: 17.30 - 19.00

 

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/