Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Regulamin ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2011 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 25 maja 2011 r. ws. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/