Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Od 1 kwietnia 2016 zmiana siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie informuje:

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
od 1 kwietnia 2016 r.
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Muzealna 5 w Trzebiatowie

 

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/