Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

W pierwszy czwartek każdego miesiąca (w przypadku gdy wypada dzień świąteczny w kolejny czwartek) odbywa się dyżur Przewodniczącego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
przy ul. Muzealnej 5 w godz. od 15,00 do 16,00 pokój nr. 1

Wszystkie osoby i członków rodzin potrzebujących pomocy
w temacie nadużywania alkoholu lub uzależnienia jak również uzyskania informacji o istniejących możliwościach rozwiązywania problemu zapraszamy na konsultacje

1 lutego 2018r.
1 marca 2018r.
5 kwietnia 2018r.
10 maja 2018r.
7 czerwca 2018r.
5 lipca 2018r.
2 sierpnia 2018r.
6 września 2018r.
4 października 2018r.
8 listopada 2018r.
6 grudnia 2018r.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/