Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Termin składania wniosków - Fundusz alimentacyjny, Świadczenia rodzinne, 500+

OPS Trzebiatów informuje, iż Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzinnych, Świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2017/2018, będą przyjmowane od dnia 1 Sierpnia 2017 r.


Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/