Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Kto może dostać jednorazowe świadczenie 4000 zł

· rodzic dziecka,

· opiekun prawny dziecka,

· opiekun faktyczny dziecka.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

Wniosek składa jedno z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli prawo do świadczenia mają JEDNOCZEŚNIE rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka – świadczenie dostanie ten, kto pierwszy złoży wniosek.

 

Kiedy złożyć wniosek

· Po 1 stycznia 2017.

· W ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jeśli twoje dziecko urodziło się w 2016 roku, także możesz dostać świadczenie – wystarczy, że złożysz wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Złóż wniosek w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka, na przykład jeśli dziecko przyszło na świat:

· 1 stycznia 2016 – złóż wniosek do 2 stycznia 2017 (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc termin wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),

· 29 lutego 2016 – złóż wniosek do 28 lutego 2017,

· 5 września 2016 – złóż wniosek do 5 września 2017,

· 10 marca 2017 – złóż wniosek do 10 marca 2018.

Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

· 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),

· 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

Jeśli złożysz wniosek po terminie – nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz świadczenia. Jeśli wniosek ma braki albo błędy – urząd poprosi cię o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeśli tego nie zrobisz – wniosek nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

Ile dostaniesz

· 4000 zł (jednorazowo),

· świadczenie nie zależy od wysokości twojego dochodu.

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/