Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH POMOCY W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE NA TERENIE GMINY TRZEBIATÓW

 

·       Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Muzealna 5
72-130 Trzebiatów
tel. 91 3873132 , e-mail
ops@trzebiatow.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 

·       Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 ul. Muzealna 5
72-310 Trzebiatów,  tel. 91 3873132 w. 41,
 e-mail
ops.koordynacja@trzebiatow.pl
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pok. nr. 1
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30 – 15.30
środa  godz. 8.30 – 16,30

 

·       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Muzealna 5
72-320 Trzebiatów, tel. 91 3873132 w. 41
e-mail
ops.koordynacja@trzebiatow.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Dyżur Przewodniczącego w każdy pierwszy czwarte miesiąca w godz. 15.00 – 16.00

 

·       Komisariat Policji
ul. II Pułku Ułanów 4
72-320 Trzebiatów
tel. 91 3852881, 91 3852875

 

·       Punkt Specjalistycznego Poradnictwa dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Rodzin z Problemem Opiekuńczo  - Wychowawczym
ul. Muzealna 5
72-320 Trzebiatów
- wtorek 14.00 – 18.30 (w tym od 16.30 do 18.30 grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie)               pok. nr. 11
- środa 15.30 – 16.30 pok. nr. 1

dodatkowe informacje telefoniczne udzielane jest w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społeczne tel. 91 3873132 w. 41,

 

·       Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
ul. Muzealna 5
72-320 Trzebiatów

Dodatkowe informacja telefoniczne udzielana są w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społeczne tel. 91 3873132 w. 41,

Poniedziałek : 16.00 – 19,00 radca prawny
wtorek : 18.30 – 20,30 grupa wsparcia dla osób
                                      współuzależnionych
środa : 16.00 – 19,00 psycholog dla dzieci
czwartek 16.00 – 19.00 psycholog
(drugi i czwarty czwartek miesiąca)

piątek 14.00 – 19.00 dwóch terapeutów ds. uzależnień (w tym grupa wsparcia dla osób uzależnionych  17,00 – 1900)

 

·       Trzebiatowskie Stowarzyszenie Zdrowego Stylu Życia Klub Abstynenta „Kotwica”
ul. Jana Pawła II 1
72-320 Trzebiatów (od wtorku do niedzieli)
- wtorek i czwartego grupa samopomocowa AA

 

·       Eskulap II. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kamieniecka 11A
72-320 Trzebiatów
tel.
91 387 26 76

 

·       Przychodnia CMR
ul. Witosa 11
72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 47 19

 

·       PaKK-MED Centrum Lekarsko-Pielęgniarskie
ul. Kołobrzeska 9
72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 33 31

 

Baza danych teleadresowych na terenie powiatu gryfickiego

 

·       Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach ul. Dworcowa 22, 72 – 300 Gryfice; tel/faks 91 384 66 26 lub tel. 91 385 68 08; e-mail: pcpr@gryfice.pl

 

·       Koordynator procedury Niebieska Karta Komendy Powiatowej Policji w Gryficach: podkom. Zbigniew Frąckiewicz tel. 91 38 57 571 lub 667 094 051

 

·       Prokuratura Rejonowa w Gryficach ul. Niepodległości 54A, 72 – 300 Gryfice Tel. 91 384 26 18

 

·       Sąd Rejonowy w Gryficach ul. Wysoka Brama 2, 72 – 300 Gryfice Tel. 91 384 85 61
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,  tel. 91 38 66 866

 

·       Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Polna 8, 72-300 Gryfice Tel: 91 384 24 41

 

·       Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Medicam” 72 – 300 Gryfice, ul. Niechorska 27. Tel. 91 384 20 61

 

·       Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy SP ZZOZ w Gryficach, ul. Niechorska 27. Tel. 91 3842061

 

·       Poradnia Leczenia Odwykowego w Gryficach przy SP ZZOZ w Gryficach, ul. Niechorska 27; Tel. 91 384 20 61 wew. 373 poniedziałek i czwartek od 10:00 do 14:00
 

 

Inne ważne adresy i numery telefonów

 

· Pogotowie ratunkowe 999

· Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 120 002; · Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111;

· Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100
· Wojewódzki Koordynator Realizacji Procedury Niebieskiej Karty, Komenda Wojewódzka Policji 70 – 515 Szczecin, ul. Małopolska 47, tel. 91 821 19 00;
· Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Społecznych, 70 – 502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4, tel. 91 430 36 25;
· Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 78 – 200 Białogard, ul. Grunwaldzka 49. Tel. 94 311 32 50;
· Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 72 – 600 Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 4. Tel. 91 322 54 81;

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

Urząd Miejski w Trzebiatowie

http://www.pupgryfice.pl/

http://www.pcpr.info/